image text

ERBA YÖNETİM VE MÜHENDİSLİKERBA 1984 yılında kurulmuştur.

Sektöründe kalite ve müşteri memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliğini bir araya getiren bir kimlikle hizmet vermektedir. Müşterilerimiz uluslar arası finansman kuruluşları, çok uluslu şirketlre ve büyük ölçekli gayrimenkul yatırımcılarıdır.


ERBA, providing services under an identity gathering both quality, customer satisfaction, work safety and environmental protection issues in his sector, has been established in 1984 in Istanbul. Our customers are mainly international finance groups, multinational corporations and large scale real estate investors.


FAALİYET ALANLARIMIZ

DOMAIN OF ACTIVITIESİnşaatını üstlendiğimiz projelerde, projelendirmeden anahtar teslimine kadar çeşitli aşamalarda, proje yönetimi ve taşeron yönetimi faaliyetlerini de gerçekleştirerek hizmet vermekteyiz.
Firmamız yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, özellikle gayrimenkul firmalarının büyük ölçekli kapalı ve açık konsept zincir alışveriş merkezi ve ticari kompleks yapılarının, otel ve endüstriyel yapıların inşaatı olmak üzere alanında değerli bir birikime sahiptir.


Concerning with the construction projects assigned, we are providing services at various phases from projecting to turn-key delivery by sub-contractor management and as well as project management activities. Our company has a precious experience and skill on large scaled open and closed concept shopping mall chains, commercial buildings, hotel and industrial building constructions of well known real estate investing groups both in Turkey and abroad.


YURTDIŞI FAALİYETLERİMİZ

Activities Abroad • İnşaat: Endüstriyel yapılar ve hizmet tesisleri, ofis binaları, ticaret ve alışveriş merkezleri, otel ve konut yapıları olmak üzere projelerin anahtar teslim inşaatı, tasarımı ve uygulamasını üstlenmektedir.
 • Construction: Construction of Turnkey projects, design and built projects for the industrial and service facilities, office buildings, commercial centers.

 • İnşaat Yönetimi: İş programı - planlama, bütçelendirme, saha organizasyonu ve inşaat gözetimi.
 • Construction Management: Construction programming and scheduling, budgeting, site organization and construction supervision.

 • Ön Mühendislik Yapıları: Ön mühendislik bina yapılarının araştırma ve geliştirme işleri, prefabrik ve modüler çelik yapıların üretimi.
 • Pre-engineering Buildings: Research and development of pre-engineering building sysems, production of prefabricated and modular steel buildings.ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Integrated Mnagement SystemMüşteri memnuniyetine ulaşmayı, kalite, iş güvenliği ve çevre entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek;

In order to continue the improvement and effectiveness of the integrated management system on quality, working safety and environment domains and to achievecustomer satisfaction;


 • Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, kirliliği önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak

  We are monitoring the technological developments of the quality, environment and health and safety fot the continual improvement.

 • ERBA’nın faaliyetini sürdürdüğü her yerde yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak,

  We are providing training to all of our employees and subcontractos, achieving their productive attendance ad support to the system,

 • Kalite, İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim sağlayarak,

  By means of defining the risks at its own source, minimizing "OH & S" accidents and "Ill Health" and believing that is possible to prevent environmental and OH&S hazards.

 • İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında belirleyip ‘iş kazası ve meslek hastalığı’ oluşumunu en aza indirerek,

  In which workplace we performed our activities, complying with national and international rules, regulations and laws that are in force, in addition, acting, in accordance to the requirements of the organizations of which we have a membership.

 • Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak,

  Protecting natural resources, reduce waste amount to minimum, take necessary precautions to prevent waste and increase recycling while the projects are in progress

 • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin sağlanmasını benimseyerek,Çalışmalarımızda etik değerleri gözeten bir kurum olmaya devam edeceğiz.

  We are considering full satisfaction of varied and improved expectations of our customers. We will continue to head the ethical values is our work as an organization.


SERTİFİKALARIMIZ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
image text
ISO 9001:2000
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
image text
ISO 14001:2007
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
image text
OHSAS 18001:2007


Tarsu Alışveriş Merkezi

Tarsu alışveriş merkezi Mersin’in Tarsus ilçesinin Adana Bulvarı üzerinde, Hollanda merkezli Corio N.V. firmasına ait olan 24.000 m2 genişliğindeki araziye inşaa edilmiştir. AVM yatırımın toplam inşaat alanı 68.000 m 2 ’dir. İnşaat alanının 27.800 m 2 ’si 100’den fazla mağazaya ev sahipliği yapan kiralanabilir alan, 21.000 m 2 ’si 1.000 araçlık kapalı otopark alanı, 15.000 m 2 ’si ortak alan, 4.000 m 2 ’si işletme ve teknik mahaller ve 200 m 2 ’si ofislerden oluşmaktadır. Anahtar teslimi olarak yaklaşık 14 ayda tamamlanan proje 2012 yılının ilk çeyreğinde halka açılmıştır. Sürdürülebilir bina projesi olan Tarsu Alışveriş Merkezi, hem proje hem de inşaat uygulama aşamalarında “Very Good” derecesi ile BREEAM sertifikası almıştır.

Yer :TARSUS, MERSİN
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :CORİO, TÜRKİYE
Mimari :ALTOON+PORTER ARCHITECTS
Tamamlama Tarihi :2011
İnşaat Alanı :68.000 m2

Tarsu Shopping Center

Tarsu Shopping Mall has been built on a 24.000 sqm plot belonging to Corio N.V., which is located on Adana Boulevard of Tarsus District in Mersin City. Total construction space of the shopping mall investment is 68.000 sqm. Construction space is allocated into; 27.800 sqm retail area housing more than 100 tenants, 21.000 sqm underground car park with 1.000 parking capacity, 15.000 sqm common area, 4.000 sqm technical/operational rooms and 200 sqm of office space. Turn-key General Contractor services has been provided by ERBA and the investment was handed over in just 14 months. Tarsu Shopping Mall opened in first quarter of 2012. As a sustainable building project, Tarsu Shopping Mall has received a BREEAM certificate with a “Very Good” degree both for project and construction phases.

Location:TARSUS, MERSİN
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:CORIO, TURKEY
Architect:ALTOON+PORTER ARCHITECTS
Date Of Completion:2011
Total Construction:68,000 sqm


SİNPAŞ GYO – Bosphorus Cİty Konut Projesİ/HalkalI

SİNPAŞ GYO yatırımı olan Bosphorus City projesinin 5.Etap 2.Kısım projesi, kapalı inşaat alanı toplamı 60.000 m 2 olan, içinde Gölkule-2 ve Gölkule-3 olarak adlandırılan iki adet bodrum kat ve yirmibeş normal kattan oluşan iki adet yüksek konut bloğu ve Ortaköy Kompleksi olarak adlandırılan bir bodrum kat ve 6 normal kattan oluşan konut, alışveriş merkezi ve sosyal tesisleri içeren bloktan oluşmaktadır. Projedeki kapalı otopark yapısı ise iki adet bodrum katta dilatasyonlarla birbirinden ayrılmış altı adet bloktan oluşmaktadır. Projeye ait inşaat alanı, ana yollardan betonarme istinad duvarları ile ayrılmıştır. İnşaat kapsamındaki tüm altyapı, kazıklı zemin güçlendirme, altyapı, kaba yapı, cephe uygulamaları, bitirme işleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, tüm tesisat işleri ve peyzaj işleri ERBA tarafından üstlenilmiştir.

Yer :İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :SİNPAŞ GYO. A.Ş.
Mimari :WORKSHOP MİMARLAR LTD. ŞTİ.
Tamamlama Tarihi :2011
İnşaat Alanı :60.000 m2

Sinpaş Gyo Bosphorus City Project

5th Phase 2nd Section of Bosphorus City project which is a SINPAŞ GYO investment having 60.000 sqm constructed area, consists of two highrise residential blocks named as Gölkule-2 and Gölkule-3 residential blocks having two basement floors and twentyfive upper floors, and Ortaköy Complex Block which covers a shopping center, social areas and residential floors having a basement floor and six upper floors. Closed parking of the project is composed of six blocks divided from each other by expansion joints. Project area is separated from the main road by means of high reinforced concrete retaining walls. All piling and ground improvement works, infrastructure, reinforced concrete building structures, façade works, finishing works, open and closed swimming pools, all installation works, hard and soft landscaping has been overtaken by ERBA.

Location:İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:SİNPAŞ GYO. A.Ş.
Architect:WORKSHOP MIMARLAR LTD. CO
Date Of Completion:2011
Total Construction:60,000 sqm


Carrefour Bursa ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Toplam inşaat alanı 25.000 m2 olan CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi ek binası 20.000 m2 kiralanabilir alan, depo ve teknik hacimler ile 5000 m2 otoparktan oluşmaktadır. ERBA, alt yapı, üst yapı, elektromekanik işler, çevre düzenleme, çephe gibi inşaatın tüm fazlarından sorumludur. Proje Cenor Grup Türkiye tarafından geliştirilmiştir

Yer :BURSA
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :CENOR GRUP, TÜRKİYE
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2011
İnşaat Alanı :25.000 m2

Carrefour Bursa Shopping Center

The total construction area is 25.000 sqm. The extension building of CarrefourSa Bursa Shopping Center mainly consist of two levels for commercial use, At the basement floor, 5000 sqm parking area serves to the whole shopping center. There exist 20.000 sqm of leasable areas, storages, and technical rooms. ERBA undertakes all the construction works covering building the structure, infrastructure, electro-mechanical works, landscaping, facade and finishing works. Project invested by Cenor Turkey.

Location:BURSA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:CENOR GROUP, TURKEY
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:2011
Total Construction:25,000 sqm


Carrefour Ankara ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Cenor Grup Türkiye tarafından geliştirilen, toplam inşaat alanı 12.000 m2 olan CarrefourSa Ankara Alışveriş Merkezi ek binası 4000 m2 kiralanabilir dükkan, toplam 8000 m2 iki adet anchor mağaza ve 2 adet kiosk dan oluşmaktadır. ERBA, alt yapı, üst yapı, elektromekanik işler, çevre düzenleme, çephe gibi inşaatın tüm fazlarından sorumludur.

Yer :YENİMAHALLE, ANKARA
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :CENOR GRUP, TÜRKİYE
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2010
İnşaat Alanı :12.000 m2

Carrefour Ankara Shopping Center

Cenor Group, Turkey The total construction area is 12.000 sqm. The extension building of CarrefourSa Ankara Shopping Center is formed by one level and partial mezzanine for commercial use which are above the one level existing basement floor. There are 2 anchors 8000 sqm, 7 shops 4000 sqm and 2 kiosk 105 sqm at the Ground Floor. ERBA undertakes all the construction works covering building structure, infrastructure, electro-mechanical works, landscaping, facade and finishing works

Location:YENİMAHALLE, ANKARA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:CENOR GROUP, TURKEY
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:2010
Total Construction:12,000 sqm


Forum TEM ALIŞVERİŞ MERKEZİ  ve Ofİs Bİnası

Forum Tem, İstanbul Avrupa yakasının merkezinde yer almakta ve günümüzün modern mimarisiyle Gaziosmanpaşa semtinin yüzleşmesini sağlamaktadır. İnşaat faaliyeti ERBA tarafından yürütülmüş olan proje, 2010 ilk çeyrekte açılması planlanmış ve 72.000 m 2 alan üzerinde 250.000 m 2 inşaat alanına sahiptir. Kaba yapı süreci %25 aşamasında iken İşveren yatırımı durdurma kararı almıştır. Sinema, eğlence alanları, 193 dükkan, Hipermarket, Yeme İçme alanları, 3550 araç kapasiteli otopark alanı içeren alışveriş merkezi ve 14 katlı ofis blogu arazide yerleşmiştir. Proje Multi Turkmall ve Meinl European Land Limited’in yatırımıdır

Yer :GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MULTI TURKMALL
Mimari :L35, MM PROJE, ARUP, T+T, GOUDA
Tamamlama Tarihi :1. ÇEYREK 2010
İnşaat Alanı :250.000 m2

Forum TEM Shopping Center & Office Building

Forum Tem, which is located in city center of European side of Istanbul and willalso underline Gaziosmanpaşa to face with the contemporary architecture. Forum Tem were being built by ERBA that scheduled to be opened 1st Quarter 2010 on an area of 72,000 sqm and has a total construction area of 250,000 sqm. While rough construction process carried out of %25, the employer decided to stop investing. The shopping center gathers cinema and entertainment areas, 193 shops, Hypermarket, Food Court areas, with total parking space for 3.550 cars, and a 14 story-office building within the land. The project is invested by Multi Turkmall and Meinl EuropeanLand Limited

Location:GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MULTI TURKMALL
Architect:L35, MM PROJECT, ARUP, T+T, GOUDA
Date Of Completion:1st QUARTER 2010
Total Construction:250,000 sqm


Sun Plaza Tİcaret Merkezİ

Sun Plaza projesi, Romanya’nın Bükreş şehrinde inşa edilmiş, içinde hipermarket ve diğer büyük ölçekli anchor mağazaları bulunduran bir alışveriş merkezi projesidir. 4 kattan oluşan yapı, toplamda 215.000 m 2 inşaat alanına sahip olup, rahatlama, alışveriş ve dinlenmek için yeşil alanlarıyla “Herşey Dahil” bir alışveriş merkezi olarak tasarlanmıştır. Alışveriş Merkezine bağlı olarak Cora Hipermarket, Baumax Yapı Market, Mobexpert Mobilya Mağazası, Multiplex sinemaları, ve 155 adet farklı dükkan, geniş seçenekte restorantları ve 4 ayrı eğlence ünitesindeki faaliyet alanlarıyla birlikte 206 araç kapasiteli açık ve 1915 araç kapasiteli kapalı otopark alanlarından oluşmaktadır. Yatırım Immobilien AG Sparkassen Immobilien Erste Group tarafından gerçekleşmiştir

Yer :BÜKREŞ, ROMANYA
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :EMCT ROMANYA - SDCS ROMANYA (SOSCIETATE DEZVOLTARE COMMERCI
Mimari :ARHICON S.R.L., CHAPMAN TAYLOR
Tamamlama Tarihi :EYLÜL 2009
İnşaat Alanı :215.000 m2

Sun Plaza Commercial Center

Sun Plaza project is a shopping mall project containing a hypermarket and big scaled anchor shops built in Bucharest city of Romania. Sun Plaza shopping mall building which consists of 4 levels with 215,000 sqm total construction area, has been designed as an “All inclusive” shopping center, an oasis for shopping and for relaxation. The mall is anchored by a Cora hypermarket, Baumax DIY store, Mobexpert furniture store and a Multiplex cinemas, while also offering an exciting two level shopping with 155 shops and an extensive choice of restaurants and leisure activities with 4 entertainment areas. The commercial mix is carefully established to allow an optimal mix of shops, restaurants and entertainment units, open parking space for 206 cars, closed space for 1915 cars. The project is invested by Immobilien AG Sparkassen Immobilien Erste Group. Erste Group.

Location:BUCHAREST, ROMANIA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:EMCT ROMANIA - SDCS ROMANIA (SOCIETATE DEZVOLTARE COMMERCIA
Architect:ARHICON S.R.L., CHAPMAN TAYLOR
Date Of Completion:SEPTEMBER 2009
Total Construction:215,000 sqm


Victoria Center OfİS Projesİ

Proje A Klas bina olarak Bükreş’in merkezinde yer almaktadır. Toplam kapalı iç brüt alanı otopark girişleri ve mal kabul-teslim alanları hariç 13.000 m2 olup, 3 bodrum kat (otopark), zemin kat, asma kat, 9 kat ofis alanları ve teknik kattan oluşmaktadır. Proje Bluehouse S.R.L. yatırımı olup, proje yönetimi Gleeds Romanya tarafından yapılmaktadır.

Yer :BÜKREŞ, ROMANYA
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :VICTORIA LIMITED
Mimari :PZP ARCHITECTURA, AUKETT FITZROY ROBINSON
Tamamlama Tarihi :TEMMUZ 2009
İnşaat Alanı :13.000 m2

Victoria Center Office Project

The project comprises of a Class A office building space in the central area of Bucharest. The total gross internal floor area excluding delivery area and entrance to car park is 13,000 sqm consisting of 3 basements (car park), ground floor, mezzanine level, 9 above ground office floors and one technical floor. The project is an investment of Bluehouse S.R.L. and the project manager is Gleeds Romania.

Location:BUCHAREST, ROMANIA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:VICTORIA LIMITED
Architect:PZP ARCHITECTURA, AUKETT FITZROY ROBINSON
Date Of Completion:JULY 2009
Total Construction:13,000 sqm


Merİt Gemİcİlİk Merkez Ofİs Bİnası

İstanbul-Altunizade mevkiinde, 12.00 m. yüksekliğinde mini kazık sistemi ile yapılan iksa çalısması sonrası 33.500 m2 hafriyat yapılarak 33x100 m. taban alanına oturmak üzere, toplam 13.700 m2 kapalı inşaat alanına sahip betonarme karkas yapı Genel Müdürlük ve Ticaret Merkezi olarak hizmet verecektir. Yapının radye temel ile tüm taşıyıcı karkasında C30 kendinden yerleşen özel beton kullanılarak inşa edilen, bitişik nizam ve sırası ile 5-6 ve 7 kattan oluşan üç blok yapının ilk iki bodrum katı otopark, diğer katları ofis olarak, Mimar Sn. Nevzat Sayın tarafından dizayn edilmiştir

Yer :ALTUNİZADE, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MERİT GEMİCİLİK VE TİCARET A.Ş.
Mimari :NEVZAT SAYIN
Tamamlama Tarihi :AĞUSTOS 2009
İnşaat Alanı :13.700 m2

Merit Ship Headquarters Office Building

Reinforced concrete structure building with 13.700 sqm total closed construction area will act as a Head Office and Business Center. 12 m. high building is located in Altunizade-İstanbul, placed onto 33x100 m. base area following 33,500 sqm excavation works after the soil improvement by piling. The mat foundation and the load bearing system of the building is being constructed with C30 self compacting concrete. The project is designed by Architect, Mr.Nevzat Sayın as a conurbation consisting of three blocks of 5-6 and 7 stories serving as an office and 2 basement floors of car parking.

Location:ALTUNİZADE, İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MERİT GEMİCİLİK VE TİCARET A.Ş.
Architect:NEVZAT SAYIN
Date Of Completion:AGUST 2009
Total Construction:13,700 sqm


Forum Aydın ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Multi Turkmall’ın ikinci açık konsept alışveriş merkezi olan Forum Aydın, ERBA tarafından yapılmış ve Eylül 2008’de açılmıştır. Forum Aydın Ege Bölgesi’nin en büyük kenti olan Aydın’da, şehrin en çekici ticari lokasyonu olan Adnan Menderes Bulvarı’na 2 km. mesafede 76.000 m2 alan üzerinde yer almaktadır. Açık hava alışveriş merkezinin mimari senaryosu bir Ege Kenti’nin replikası olarak oluşturulmuştur ve merkezde Mars Sinemaları, 209 dükkan, Tesco Kipa Hipermarket, yeme-içme alanları, 800 araç kapasiteli açık otopark alanı yer almaktadır. Yatırım Multi Turkmall tarafından gerçekleşmiştir

Yer :AYDIN
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MULTI TURKMALL
Mimari :T+T, GOUDA, ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :EYLÜL 2008
İnşaat Alanı :31.000 m2

Forum Aydın Shopping Center

Forum Aydın, the second open concept Shopping Center Project of Multi Turkmall is built by ERBA and opened on September 2008. Forum Aydın, located in the city of Aydın the biggest city of Aegeon Region built on an area of 76,000 sqm, the shopping centre situated 2 km far from Adnan Menderes Boulevard which is the most attractive business location. Forum Aydın the open concept shopping center includes Mars cinema, 209 shops, Tesco Kipa Hypermarket, Food Court areas, open parking space for 800 cars, which has an architectural scenario replicated as an Aegeon City. The project is invested by Multi Turkmall

Location:AYDIN
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MULTI TURKMALL
Architect:T+T, GOUDA, ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:SEPTEMBER 2008
Total Construction:31,000 sqm


Forum Çamlık ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Forum Çamlık ERBA tarafından yapılmış ve 17 Nisan 2008’de açılmıştır. Denizli’de bulunan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, şehrin güneyinde bulunan Demokrasi Meydanı yanında yer almaktadır. Forum Çamlık 25.000 m2 alan üzerinde 70.000 m2 toplam inşaat alanına sahiptir. Alışveriş Merkezi Mars Sinemaları, 119 dükkan, Migros Hipermarket, Yeme – içme alanları, 400 araç kapasiteli açık ve 700 araç kapasiteli kapalı otopark hacimlerini bünyesinde toplamıştır. Yatırım Multi Turkmall tarafından gerçekleşmiştir.

Yer :ÇAMLIK, DENİZLİ
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MULTI TURKMALL
Mimari :CHAPMAN TAYLOR, MM, T+T, GOUDA
Tamamlama Tarihi :NİSAN 2008
İnşaat Alanı :70.000 m2

Forum Çamlık Shopping Center

Forum Çamlık is built by ERBA and opened on 17 April 2008. Forum Çamlık Located in Denizli, next to Democracy square south of the city centre. Forum Çamlık has 70,000 sqm total construction area built on a site of 25,000 sqm. The shopping center gathers Mars Cinema 119 shops, Migros Hypermarket, Food Court areas, open parking space for 400 cars, closed space for 700 cars. The project is invested by Multi Turkmall

Location:ÇAMLIK, DENİZLİ
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MULTI TURKMALL
Architect:CHAPMAN TAYLOR, MM, T+T, GOUDA
Date Of Completion:APRIL 2008
Total Construction:70,000 sqm


Rulog Moskova

Rulog Moskova Dağıtım Merkezi, Alpha Management’in Rusya’daki ilk dağıtım merkezidir. Dağıtım merkezi, Mc Donalds ürünlerinin kuru hava ve soğuk hava depolamalarını yapmaktadır. Depo binaları 29.500 m2 alan üzerine kurulu ve 7.300 m2 kapalı alana sahiptir. Bina Ocak 2008’de faaliyete girmiştir

Yer :MOSKOVA, RUSYA
Açıklama :KONSEPT TASARIMI VE PROJE YÖNETİMİ HİZMETİ
İşveren :RULOG - ALPHA MANAGEMENT
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2007
İnşaat Alanı :7.300 m2

Rulog Moscow

Rulog Moscow D.C. is the first distribution center of Alpha Management in Russia. Distribution center stores of Mc Donalds products in drywarehouse and freezer rooms. Warehouse building is standing on 29,500 sqm area and has 7,300 sqm closed area. Building started operation by January 2008.

Location:MOSCOW, RUSSIA
Description:CONCEPT DESIGN AND PROJECT MANAGEMENT
Client:RULOG - ALPHA MANAGEMENT
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:2007
Total Construction:7,300 sqm


Forum Bornova ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Forum Bornova–İzmir 12 Ekim 2006’da kapılarını şehre açmıştır. Türkiye’ deki ilk açık konsept alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan proje ERBA tarafından inşa edilmiştir. 200.000 m2 alan üzerinde 72.000 m2 inşaat alanı olan Forum Bornova İzmir’de Ege Üniversitesi’nin yanında yer almaktadır. Alışveriş merkezinde sinemalar, 130 adet dükkan, Ikea, Kipa Hipermarket, yeme-içme alanları, 3.000 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Multi Turkmall’ın Türkiye’deki ilk projesi olan Forum Bornova Multi Turkmall ve Commerz Grundbesitz - Investmentgesellschaft GmbH’in ortak yatırımı seklinde gerçeklesmistir.

Yer :BORNOVA, İZMİR
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MULTI TURKMALL
Mimari :ERA MİMARLIK, T+T, GOUDA
Tamamlama Tarihi :2006
İnşaat Alanı :72.000 m2

Forum Bornova Shopping Center

Forum Bornova-İzmir has opened its doors to city on October 12th 2006. The first open concept Shopping Center Project in Turkey is built by ERBA. Located İzmir, next to Ege University, Forum Bornova has 72,000 sqm of total construction area built on a site of 200,000 sqm. The shopping center gathers cinemas, 130 shops, Ikea, Kipa Hypermarket, Food Court areas, 3000 car parking. Multi Turkmall and Commerz Grundbesitz￾Investmentgesellschaft GmbH invest together Forum Bornova which is the first realized project for Multi Turkmall in Turkey.

Location:BORNOVA, İZMİR
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MULTI TURKMALL
Architect:ERA ARCHITECTURE , T+T, GOUDA
Date Of Completion:2006
Total Construction:72,000 sqm


Holiday Inn Sofya

ERBA Bulgaristan Sofya’daki Holiday Inn Oteli’nin proje ve inşaat işlerini yapmıştır. 4.000 m2 açık ve 13.000 m2 kapalı inşaat alanı olan otel, Ağustos 2006’da tamamlanmıştır. Holiday Inn güncel mimarinin yüksek standartları, konfor ve servisi, hoş modernliği ile Best Business Hotel - Yılın Binası Ödülü 2006’yı Bulgaristan’da almıştır.

Yer :SOFYA, BULGARİSTAN
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :HOLIDAY INN
Mimari :OCCA DESIGN, LP
Tamamlama Tarihi :2006
İnşaat Alanı :15.000 m2

Holiday Inn Sofia

ERBA has been carried out design and building works of Holiday Inn Hotel in Sofia Bulgaria. The construction, which has 4,000 sqm open area and 13,000 sqm enclosed area, completed end of August 2006. The Holiday Inn Sofia offers the highest standards of contemporary design, comfort and services, along with modern amenities, that make him the winner of the Best Business Hotel - Building of the Year Award 2006 in Bulgaria

Location:SOFIA, BULGARIA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:HOLIDAY INN
Architect:OCCA DESIGN, LP
Date Of Completion:2006
Total Construction:15.000 sqm


Sajev Ana ve İlkokulu

ERBA, Kurtköy - İstanbul’da, SAJEV‘e (Sainth Joseph Eğitim Vakfı) ait ilköğretim binasının inşaatını yapmıştır. Eğitim sınıfları, spor merkezi, kafeterya ve 400 kişi kapasiteli oditoryum bölümlerinden oluşmaktadır. Projenin ilk etabı Ağustos 2005’te tamamlanmış olup, Anaokul kısmı ise müteakip tamamlanıp Nisan 2006’da faaliyetine başlamıştır. Toplam inşaat alanı 27.000 m2 ’dir

Yer :SARIGAZİ, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :SAJEV EĞİTİM VAKFI
Mimari :YÜKSEL UMUTER, UMUTER MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2005
İnşaat Alanı :27.000 m2

Sajev Pre and Primary School

ERBA has built a primary school for SAJEV (Sainth Joseph Educational Foundation) in Kurtköy, İstanbul which includes classrooms and facilities such as sport center, cafeteria, and an auditorium for 400 people. The first phase of the project was completed on August 2005. The preschool has been completed recently and it started to operate on April 2006. Total construction area is 27,000 sqm sites

Location:SARIGAZİ, İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:SAJEV EDUCATIONAL FOUNDATION ARCHITECT
Architect:YÜKSEL UMUTER, UMUTER MİMARLIK
Date Of Completion:2005
Total Construction:27.000 sqm


Arctic Ana Ofİsİ

Arçelik A.Ş. tarafından alınan, Romanya’nın iyi bilinen buzdolabı üreticisi Arctic’e ait Bükreş’teki genel müdürlük ofis katları, her türlü ince yapı işleri ve montaj işleri 2003 yılında ERBA tarafından yapılmıştır.

Yer :BÜKREŞ, ROMANYA
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :ARÇELİK ARCTIC
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2003
İnşaat Alanı :1.000 m2

Arctic Head Office

Concerning with Bucharest head office floors of well known Romanian refrigerator manufacturer Arctic, which was acquired by Arçelik A.Ş., all kind of finishing and installation works have been completed and delivered by ERBA in 2003.

Location:BUCHAREST, ROMANIA
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:ARÇELİK ARCTIC
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:2003
Total Construction:1.000 sqm


Ekol Lojİstİk

Büyükçekmece - Hadımköy ilçesinde EKOL Lojistik firmasına ait 100.000 m 2 arazi üzerinde kurulu oturma alanı 22.000 m 2 olan bir binadır. 13.50 mt serbest yükseklikik 16.00x24.00 mt açıklıklarla rahat depolama imkanı yaratılmıştır. Hazır prefabrike kolonların taşıdığı, geniş açıklıklar geçmeye müsait, konvansiyonel - hafif çelik çatı strukturu ile yapılandırılmıştır. Havalandırma, aydınlatma gibi enerji sarf eden sistemlerin otomasyon sistemi ile kontrolünün sağlandığı akıllı bir binadır. Yapı 6 ayda tamamlanmıştır. Yapının 11.000 m 2 lik bölümü, serbest yükseklik boyunca elektronik kodlama sistemine sahip, özel, çok katlı raf sistemleri ile oluşturulmuş, diğer bölümü ise; yine elektronik kumanda sistemi ile hareket eden, tavanında, raylı askı sistemleri olan çelik arakatlarla birbirine irtibatlanmış, yaklaşık 40.000 m2 lik çelik platformlardan ibarettir

Yer :İSTANBUL
Açıklama :İNŞAAT YÖNETİMİ
İşveren :EKOL LOJİSTİK
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :2001
İnşaat Alanı :66.150 m2

Ekol Logistics

The building is located at Büyükçekmece – Hadımköy district, covering 100.000 sqm plot which is owned by EKOL Logistics. Building floor area is 22.000 sqm, with 13.50 meters clear floor height and 16.00 x 24.00 meters spans. Structural system is prefabricated reinforced concrete columns which carry long spanning conventional lightweight structural steel roof structure. It is a smart building where energy consuming systems such as HVAC and lighting are tracked and controlled by the aid of building management system. Building was completed in 6 months. 11.000 sqm section of the building is dedicated to special multi-floor shelving with digital codification system. The rest of the building is housing approximately 40.000 sqmsteel platforms withrailed suspension systems on the ceiling, interconnected by steel split levels and again operated by digital control system.

Location:İSTANBUL
Description:DESIGN AND CONCTRUCTION MANAGEMENT
Client:EKOL LOGISTICS
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:2001
Total Construction:66.150 sqm


Bauhaus Yapı Market Bİnaları

BAUHAUS Yapı Market firmasının, Türkiye’ deki ilk yatırımıdır. İçerenköy, eski Genoto fabrika alanı içerisinde Carrefour AVM yatırımı bünyesinde geliştirilmiştir. 2/3 lük bölümü eski fabrika binası korunarak, çatı sisteminin yenilenmesi sureti ile oluşturulmuş, giriş ve kasalar bölümü sıfırdan inşa edilmiştir. Firmanın ikinci yatırımı, Beylikdüzü, eski Tatilya alanı içerisinde, üçüncü yatırımı da Bayrampaşa Carrefour ve Ora AVM nin de bulunduğu bölgede uygulanmıştır. Projeler yaklaşık 35.000 m2 lik bir alanda 16x32 mt aks aralıkları ile betonarme soket içerisine yerleştirilen prefabrike betonarme kolonlar üzerine hafif çelik taşıyıcı elemanları ile oluşturulmuştur. Projelendirme işleri de dahil olarak 6 ile 8 aylık sürelerde tamamlanmıştır

Yer :İÇERENKÖY, BEYLİKDÜZÜ, BAYRAMPAŞA, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :COSMOS HC HİPERMARKET & MAMELEK YÖNETİM LTD. ŞTI.
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :1996 / 2000 / 2002
İnşaat Alanı :13.000 / 14. m2

Bauhaus Diy Store Project

On the former land of Genoto factory at İçerenköy, first investment of Bauhaus DIY in Turkey is implemented inside the Carrefour Hypermarket and Shopping Mall Complex. 2/3 of the project was realized by preservation of the factory with a roof renovation, rest of the project which contains the entrance and cash desks was built from ground. The second investment of BAUHAUS, is at Beylikdüzü district of İstanbul, on the land of formerly Tatilya Amusement Park and the third investment of BAUHAUS is at Bayrampaşa district of İstanbul, located very close to Carrefour and Ora Shopping Mall. Covering approximately 35.000 sqm Structurcal System of 2nd and 3rd investments consist of 16.00 x 24.00 meters spans, carried by prefabricated reinforced concrete columns erected on socket foundations, topped by the lightweight steel roof. Inclusive of the design phase, construction period for Bauhaus projects took 6-8 months.

Location:İÇERENKÖY, BEYLİKDÜZÜ, BAYRAMPAŞA, İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:COSMOS HC HYPERMARKET VE MAMELEK MANAGEMENT LTD. CO
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:1996 / 2000 / 2002
Total Construction:13.000 / 14. sqm


CarrefourSA  Hİpermarket ve Tİcaret MerkEZİ

Carrefour’un Türkiye’deki ilk yatırımı olan, 195.000 m2 arazi üzerine inşa edilmiş, içinde 2 büyük mağaza, 103 adet butik, 5 adet restaurant ve 11 adet fast food bulunan 31.000 m2 kapalı inşaat alanına sahip İstanbul - İçerenköy’deki Ticaret Merkezi’nin her türlü inşaat, bitirme işleri, elektrik ve mekanik tesisatları dahil olmak üzere ERBA tarafından 10 aylık bir sürede anahtar teslimi olarak tamamlanmıştır

Yer :İÇERENKÖY, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :CARREFOUR SA
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :1999
İnşaat Alanı :47.000 m2

İçerenköy CarrefourSA Hypermarket & Commercial Cen

ERBA has accomplished all kind of construction, finishing, electrical and mechanical installations on a turn-key basis within a duration of 10 months for the first Carrefour Investment realized in Turkey over a land area of 195,000 sqm in İstanbul at İçerenköy Commercial Center which contains 2 big stores, 103 shops, 5 restaurants and 11 fast food restaurants in 31,000 sqm deployed built-up area.

Location:İÇERENKÖY, İSTANBUL
Description:TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:CARREFOUR SA
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:1999
Total Construction:47.000 sqm


Mcdonalds Restaurant Projelerİ

Firmamız, müşterilerin kullanım amaçlarına, kültürel taleplerine göre üretimini sürekli denetim altında gerçekleştirdiği prefabrik, modüler yapıları hem kaliteli ve dayanıklı, hem de her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte inşa edebilmektedir. Çok amaçlı bu tip yapılar, üretimin hızlı ve seri olması, yangına karşı dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımına uygunluk, hızlı montaj, kolay nakliye, depolama ve yatırımın hızlı geri dönüşümü gibi birçok olumlu alternatifleri ile tercih sebebi olmaktadır. ERBA, modüler binaların planlaması ve tasarımı, binaların üretimi, yurdumuzun muhtelif illerine özel araçlar ile nakledilmesi, montaj ve demonte işleri ile birlikte, 10 adet, 220 m 2 ve 240 m2 kapalı alanlı, fast food hizmetinde, modüler restaurant üretimini gerçekleştirmiştir

Yer :TÜRKİYE
Açıklama :PROJE VE ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :MC DONALDS
Mimari :ERBA
Tamamlama Tarihi :1996-1999
İnşaat Alanı :- m2

Mcdonalds Restaurant Project

Our company builds prefabricated and modular systems according to usage purpose and cultural demands of our customers in a resistant and high quality way as well as to respond all requirements. Fast execution and serial production, fire resistance, thermal and sound insulation, quick installation, easy transport, and storage and regain of the investment are the positive reasons to prefer these multipurpose buildings. ERBA has accomplished the production of 10 fast food restaurants of total closed areas of 220 sqm and 240 sqm including planning, design and production, transportation to several cities by special vehicles, assembly and disassembly of these modular buildings

Location:TÜRKİYE
Description:DESIGN AND TURN-KEY CONSTRUCTION
Client:MC DONALDS
Architect:ERBA
Date Of Completion:1996-1999
Total Construction:- sqm


Sedef Tersanesİ

Tuzla tersaneler bölgesinde yaklaşık 200.000 m2 arazi üzerinde, gemi yapım tersanesinde, idare binası, sosyal tesis, çevre düzenleme, liman–rıhtım işleri inşaat alanlarını kapsamaktadır. Alanda 1.250 m2 oturma alanına sahip, toplam zemin + 4 kattan oluşan İşçi Sosyal Tesis Binası inşa edilmiştir. İçerisinde soyunma bölümleri, yemekhane, mutfak, revir ve idari üniteleri barındıran bina toplam 6.250 m2 kullanım alanına sahiptir ve 1600 kişiye aynı anda hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Yer :TUZLA TERSANELER BÖLGESİ, İSTANBUL
Açıklama :ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
İşveren :SEDEF GEMİ
Mimari :ERA MİMARLIK
Tamamlama Tarihi :1990
İnşaat Alanı :14.000 m2

Sedef Shipyard

The area is located on the Tuzla Shipyard Region with a 200,000 sqm land which includes ship production shipyard, administrative and social unit building, peripheral developed areas, pier and quay construction sections. Workers’ Facility Building with ground floor and 4 other stories and a total usage area of 1,250 sqm had been constructed. The building which includes lockers rooms, a cafeteria, a kitchen, an infirmary and administrative units, has a total usage area 6,250 sqm and has been designed to serve 1600 workers at once.

Location:TUZLA SHIPYARD REGLON, İSTANBUL
Description:TUZLA SHIPYARD REGLON, İSTANBUL
Client:SEDEF GEMİ
Architect:ERA ARCHITECTURE
Date Of Completion:1990
Total Construction:14.000 sqm

İletişim / Contact


Gardenya Plaza 3 Kat:9
Ataşehir / İstanbul

Tel: +90 216 455 70 20
Faks: +90 216 455 60 21

Email: erba[a]erba-cons.com


Mesajınızı iletilmiştir. Size, en kısa sürede dönüş yapacağız.